Plantes medicinals!

Per sorpresa meva, la flor no identificada en el primer post es tracta d’un Aconitum napellus, una planta que es fa servir per crear una medicina homeopàtica. Aneu en compte! No es tracta d’una planta medicinal: aquesta planta conté aconitina, una substància tòxica que s’utilitza en homeopatia, a dosis molt diluïdes, pels encostipats.

Aconitum napellus L. 

???????????????????????????????IMG_3121

 • Nom català: Acònit blau, Acònit salutífer, Acònits, Escanyallops, Lletuga alpina, Matallops blau, Napel, Tora blava
 • Nom francès: Aconit commun
 • Nom occità: Estranglalop, Napèl, Tòra
 • Distribució geogràfica general: Alpina
 • Hàbitat: Herbassars megafòrbics
 • Forma vital: Hemicriptòfit
 • Mida: 5-10 dm.
 • Floració: juliol, agost, setembre.

 

Hipèric o Pericó maculat, o tumentós o Hypericum maculatum:

Aquesta flor, és d’una planta anomenada popularment «Hierba de San Juan«. És antidepressiu natural, ansiolític, i analgèsic, i s’administra també en homeopatia a dosis diluïdes, pel dolor.

Hipèric o Hierba de San Juan

Hipèric o Hierba de San Juan

 • Nom català: Flor de pericó herba de cop, Herba foradada, Hipèric maculat, Pericó, Pericó maculat, Pericó quadrangular
 • Nom castellà: Hierba de San Juan.
 • Nom francès: Millepertuis taché
 • Distribució geogràfica general: Lateboreal-Alpina
 • Hàbitat: Prats humits, herbassars megafòrbics
 • Substrat: Silici
 • Forma vital: Hemicriptòfit
 • Mida: 2-6 dm.
 • Floració: juny, juliol, agost.

 

A continuació, una planta que sembla que és Salvia, però no n’estic segura… Algú ho sap?

???????????????????????????????

 

Papallones ceretanes

Papallona Aripa o Leptophobia aripa

 

Papallona Aripa Mariposa Aripa

Papallona Aripa
Mariposa Aripa

La papallona blanca de la col, o papallona Aripa s’alimenta de la col silvestre, el morritort (planta subespontània  residu de conreus), és blanca amb el final de les ales de color negre, i té els ulls verds. Fou descrita amb el nom Pieris aripa, per Boisduval (naturalista francès), el 1836, a partir d’exemplars de Veneçuela.

Flors a l’alta Cerdanya-Sud de França

A continuació, les flors que he vist en un camí del Sud de França, just al costat del poble fronterer de Sallagosa. Les fotos han estat fetes a finals d’agost:

1) Escabiosa o Knautia dipsacifolia Kreutzer:

Escabiosa o Knautia dipsacifolia Kreutzer

 • Nom català: Escabiosa, Escabiosa boscana, Escabiosa negra, Orelles de llebre
 • Nom francès: Knautie des bois, Knautie à feuilles de cardère
 • Distribució geogràfica general: Lateeurosiberiana
 • Hàbitat: Prats, vorades de bosc, etc.
 • Forma vital: Hemicriptòfit
 • Mida: (1)3-12 dm.
 • Floració: juny, juliol, agost, setembre.

 

2) Lliri blau, lliri dels Pirineus o Iris latifolia (Mill.) Voss:

???????????????????????????????

 • Nom català: Lliri, Lliri blau, Lliri dels pirineus, Lliri morat, Lliri pirinenc, Lliri xifioide
 • Nom francès: Iris des pyrénées, Iris à larges feuilles
 • Distribució geogràfica general: Alpina (Pirinenca)
 • Hàbitat: Prats assolellats, relleixos de roca
 • Forma vital: Geòfit
 • Mida: 3-7 dm.

 

3) Botonet de gos o Orchis mascula (L.) L.:

Botonet de gos o Orchis mascula (L.) L.

 • Nom català: Botonets de gos, Botons de ca, Botons de gos, Lliri de prat, Orquis mascle, Orquídia mascle
 • Nom francès: Orchis mâle
 • Distribució geogràfica general: Pluriregional
 • Hàbitat: Prats, brolles, matollars
 • Forma vital: Geòfit
 • Mida: 1-6 dm.
 • Floració: març, abril, maig, juny, juliol.

 

 4) Hipèric o Pericó maculat, o tumentós o Hypericum maculatum:

Aquesta flor, és d’una planta anomenada popularment «Hierba de San Juan». És antidepressiu natural, ansiolític, i analgèsic.

Hipèric o Hierba de San Juan

Hipèric o Hierba de San Juan

 • Nom català: Flor de pericó herba de cop, Herba foradada, Hipèric maculat, Pericó, Pericó maculat, Pericó quadrangular
 • Nom castellà: Hierba de San Juan.
 • Nom francès: Millepertuis taché
 • Distribució geogràfica general: Lateboreal-Alpina
 • Hàbitat: Prats humits, herbassars megafòrbics
 • Substrat: Silici
 • Forma vital: Hemicriptòfit
 • Mida: 2-6 dm.
 • Floració: juny, juliol, agost.

 

5) Clavell de muntanya o Dianthus siegueri Vill.:

Clavell de muntanya o Dianthus siegueri Vill.

 • Nom català: Clavell de muntanya
 • Nom francès: Oeillet de séguier
 • Distribució geogràfica general: Pluriregional
 • Hàbitat: Pastures seques, herbeis
 • Forma vital: Camèfit
 • Mida: 5-60 cm.
 • Floració: juny, juliol, agost, setembre, octubre.

 

6) Clavell de pastor, clavell vermell o Dianthus carthusianorum L.:

Clavell de pastor, clavell vermell o Dianthus carthusianorum L.

 • Nom català: Clavell de pastor, Clavell vermell
 • Nom francès: Oeillet des chartreux
 • Distribució geogràfica general: Eurosiberiana
 • Hàbitat: Pastures
 • Forma vital: Camèfit
 • Mida: (6)10-50 cm.
 • Floració: juny, juliol, agost, setembre.

 

7) Julivertassa, fonollassa o Conium maculatum L.:

Julivertassa, fonollassa o Conium maculatum L.

 • Nom català: Cicuta, Fonollassa, Juliverd de galàpet, Julivertassa
 • Nom castellà: Caneja, Canerla, Ceguda, Cicuta mayor, Ciguda, Ciguta, Perejil lobuno, Perejilón
 • Nom francès: Ciguë tachetée, Grande ciguë
 • Nom anglès: Poison hemlock
 • Nom occità: Cigudo, Jolverdassa
 • Distribució geogràfica general: Pluriregional (Eurosiberiana-Mediterrània)
 • Hàbitat: Herbassars nitròfils
 • Forma vital: Hemicriptòfit (Teròfit)
 • Mida: 3-25 dm.
 • Floració: maig, juny, juliol, agost, setembre.

 

8) Cebes, Herba de foc, Matafoc o Sempervivum tectorum L.:

Cebes, Herba de foc, Matafoc o Sempervivum tectorum L.

 • Nom català: Cebes, Consolva, Herba de foc, Herba puntera, Matafoc, Nualós
 • Nom castellà: Barba de júpiter, Hierba puntera, Siempreviva, Siempreviva mayor
 • Nom francès: Joubarbe des toits
 • Nom anglès: Houseleek
 • Nom occità: Barbajòl, Èrba dau copadis, Èrba grassa
 • Distribució geogràfica general: Lateeurosiberiana
 • Hàbitat: Roques, parets, teulades
 • Forma vital: Camèfit
 • Mida: 1-5 dm.
 • Floració: juny, juliol, agost.

 

9) CARDS:

Card d'ase tuberós

El que es veu en primer terme és un:

Tyrimnus leucographus (L.) Cass.

 • Nom català: Card calapoter
 • Nom francès: Chardon à taches blanches, Tyrimne à taches blanches
 • Distribució geogràfica general: Mediterrània
 • Hàbitat: Vores de camins, herbassars
 • Forma vital: Hemicriptòfit (Teròfit)
 • Mida: 2-6 dm.
 • Floració: maig, juny, juliol. (observem que a la foto, feta el setembre, ja estan bastant ressecs).

A l’esquerra, més llarg:

Cirsium tuberosum (L.) All. subsp. tuberosum

 • Nom català: Card d’ase tuberós, Cardigassa tuberosa
 • Nom francès: Cirse tubéreux
 • Nom occità: Bruloto
 • Distribució geogràfica general: Eurosiberiana W.
 • Hàbitat: Pastures mesòfiles, vorades de bosc
 • Forma vital: Hemicriptòfit
 • Mida: 3-8 dm.
 • Floració: juny, juliol, agost.

Aquesta última és molt comuna:

10) Herba cuquera, herba tana o Tanacetum vulgare L.:

???????????????????????????????

 • Nom català: Herba cuquera, Herba del remuc, Herba tana, Tanarida
 • Nom castellà: Hierba lombriguera, Tanaceto
 • Nom francès: Tanaisie, Tanaisie commune
 • Nom anglès: Tansy
 • Nom occità: Erbo-punaiso, Èrba dau vermes, Èrba de vèrm
 • Distribució geogràfica general:Eurosiberiana
 • Hàbitat: Herbassars nitròfils
 • Forma vital: Hemicriptòfit
 • Mida: 3-12 dm.